Impressum

Vlastník medií a vydavatel: Verein Naturpark Nodwald

 

Povinnost poskytnout informace dle § 25 zákona o veřejných sdělovacích prostředcích:
Název firmy: Verein Naturpark Nodwald
Adresa: Bad Großpertholz 138
PSČ/město: 3972 Bad Großperholz
Tel.: 0660 / 738 14 04
E-Mail: hermannhahnjun@gmail.com
Webová adresa: www.naturpark-nordwald-grosspertholz.at

ZVR-Zahl: 942040108

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky, pokud jsou k dispozici: ne

Sídlo majitele veřejného sdělovacího prostředku a vydavatele: Verein Naturpark Nodwald

Předmět podnikání: Informační a servisní zařízení pro zákazníky a zájemce z řad veřejnosti za účelem propagace a rozvoje přírodního parku Nordwald.

Webová stránka společnosti Verein Naturpark Nodwald je zřízena jako veřejný internetový portál na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu. Jako čistě servisní a informační platforma obsahuje tato stránka kromě newsletteru také odkazy na webové stránky třetích osob.

Odpovědnost: i přes pečlivou rešeršní činnost nelze převzít záruku ani odpovědnost za obsahy zveřejněné na této webové stránce ani za programování technického servisu.

Za obsahy veškerých odkazů, které vedou ke stránkám mimo www.naturpark-nordwald-grosspertholz.at, nepřebíráme žádnou odpovědnost a za informace v nich obsažené je odpovědný příslušný poskytovatel služeb. (Stav: duben 2021)

Jednatel: Verein Naturpark Nordwald