A classic trail in the Nordwald Nature Park, © POV

Zažijte přírodní park

Rozsáhlá lesní oblast na západním okraji Waldviertelské vrchoviny mezi Bad Großpertholz a Karlstift je domovem tohoto přírodního parku seversko-skandinávského charakteru. Husté jehličnaté lesy jsou uvolňovány ostrovními poli a loukami, rybníky a vyvýšeninami. Celkově přírodní park pokrývá kolem 530 hektarů půvabné krajiny na úpatí Šumavy s nápadnými žulovými zbytky.

Zažijte přírodní park