Blossom splendour in the Nordwald Nature Park, © Mag. Axel Schmidt
Knabenkraut-Population im Naturpark Nordwald, © Verein Naturpark Nordwald

Druhy a stanoviště

Přírodní park Nordwald - krajina plná života

Komunita přírodního parku je domovem mnoha vzácných druhů zvířat a rostlin

Charakteristiky oblasti přírodního parku se vyznačují nízkým pohořím s často působivými žulovými hrady na vrcholcích kopců a zbytky po celé krajině, stejně jako malou mozaikovou a někdy značně využívanou kulturní krajinou s velkém množství krajinných prvků v původní podobě chodby.

Oblast přírodního parku umožňuje výskyt mnoha celoevropských chráněných typů, stanovišť na travních porostech, na suchých i vlhkých stanovištích, rozsáhlých lesních oblastech, částečně na svahu a převážně vyvinutých např. jako smrkové lesy - částečně směrem k bažinatým lesům - stejně jako slatinové lokality deprese a přechodné močály u Stierhüblteich v Karlstiftu. Pro přírodní park jsou typické chráněné statky, rozsáhlé kulturní krajiny a zde převážně louky (stejně jako pole), dále lesní stanoviště a malé plochy rybníků a bažin. Následující druhy zvířat, které si zaslouží ochranu, lze jmenovat v extraktech ...

 • Chřástal polní (Crex crex),
 • Střevlík Ménétriesův (Carabus menetriesi pacholei),
 • Čolek velký (Triturus cristatus),
 • Kočka divoká (Felis silvestris),
 • Vodouš kropenatý (Tringa ochropus),
 • Skokan ostronosý (Rana arvalis),
 • Kobylka mokřadní (Conocephalus dorsalis),
 • Saranče malá (Stenobothrus stigmaticus),
 • Šídlatka zelená (Lestes virens),
 • Čírka obecná (Anas crecca),
 • Bekasina otavní (Gallinago gallinago).

V oblasti přírodního parku je také řada chráněných zástupců flóry, například ...

 • Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica),
 • Písečnatka nejmenší (Arnoseris minima),
 • Zdravínek jarní (Odontites vernus),
 • Všivec lesní (Pedicularis sylvatica),
 • Jetel kaštanový (Trifolium spadiceum).