Příjezd a vstup

Vstup do celého přírodního parku Nordwald je zdarma. U probíhajících údržbářských prací a údržby systémů je ve stávajících (žlutých) dárcovských krabicích požadován malý dar. Krmivo pro zvířata je k dispozici v malých pytlích za 1 EUR. Přírodní park je otevřen po celý rok, ale v zimě k odklízení sněhu nedochází.

Cesta se odehrává ...

  • Z Vídně - A22 (Donauuferautobahn) - S5 do Kremsu - vpravo na 2. semaforu - po cca 3 km odbočit doleva směrem na Zwettl - B37 do Zwettl - přes město - do Jagenbachu - odbočit vlevo - Engelstein - na křižovatce s B 119 doprava a hned zase doleva - přes Mühlbach & Steinbach do Bad Großpertholz
  • Z Lince přes A7 a B 310 do Freistadtu - B38 do Karlstiftu - B41 do Bad Großpertholz
  • A1 - výjezd Amstetten West - B 119 - Grein - St. Georgen am Walde - Arbesbach - Groß Gerungs - Engelstein - na křižovatce s B 119 vpravo a hned zase vlevo - přes Mühlbach & Steinbach do Bad Großpertholz

Dostupná parkovací místa jsou zdarma.