Several regional fruit varieties, © Mag. Axel Schmidt

Regionální rozvoj

Naše cíle v pilíři regionálního rozvoje

Prostřednictvím našeho přírodního parku vytváříme důležité impulsy pro regionální rozvoj prostřednictvím spolupráce mezi místními a Regionálními aktéry v oblasti ochrany přírody, Zemědělství, Cestovního ruchu, Kultury a vzdělávání, čímž zvyšujeme regionální přidanou hodnotu a zlepšujeme kvalitu života obyvatel.

Při realizaci pilířového regionálního rozvoje ze 4 pilířového Modelu rakouských přírodních parků stanovilo sdružení Naturpark Norwald ve své koncepci přírodního parku řadu dílčích cílů pro nadcházející roky, kterých má být krok za krokem dosaženo v rámci několika projektů:

  • Přírodní park významně přispívá ke zvyšování regionální přidané hodnoty. Nezávislé produkty i spolupráce s místními / regionálními partnerskými společnostmi se uzavírají jako součást „Speciality přírodního parku“, společně distribuované a profesionálně prodávané na regionální i národní úrovni.
  • V přírodním parku jsou zviditelněny a hmatatelné, tradiční znalosti, ruční práce a výrobní metody přizpůsobené regionu přírodního parku (např. Prostřednictvím workshopů, výstav, seminářů atd.)