Book in the flower meadow, © Pixabay

Vzdělání

Naše cíle ve formování pilířů

Prostřednictvím interaktivních forem porozumění a prožívání Přírody a prostřednictvím speciálních nabídek pro předávání znalostí o Přírodních a Environmentálních činnostech učiníme naši Přírodu a Kulturu a jejich vzájemné vztahy a Cykly hmatatelnými.

Při realizaci pilířové formace ze 4-pilířového modelu rakouských přírodních parků si asociace Naturpark Norwald stanovila ve své koncepci přírodního parku řadu dílčích cílů pro nadcházející roky, kterých má být dosaženo krok za krokem několik projektů:

  • Stávající nabídka vzdělávání a mediace v oblastech mediace v přírodě, životním prostředí a krajině bude významně zvýšena a profesionálně inzerována.
  • Posiluje se spolupráce se školami a mateřskými školami v komunitě přírodních parků a vstupuje se do strategické a aktivní spolupráce v rámci hodnocení "Škola přírodního parku“ a "Mateřská škola přírodního parku“.
  • Přírodní park se stává jakousi místní / regionální „znalostní platformou“ a stále více se zajímá o další vzdělávací programy, tradiční znalosti a znalosti o ochraně přírody, životního prostředí a krajiny.