Blossom splendour near Reichenau am Freiwald, © Mag. Axel Schmidt

Rekreace

Naše cíle v obnově pilířů

Naší snahou je nabízet atraktivní, dobře udržovaná a přirozená rekreační zařízení a příležitosti k rekreaci v čistém vzduchu a klidu - mimo běžecké kolo každodenního života - to odpovídá jedinečnému krajinnému rázu a dalším podmínkám.

Při realizaci pilířové obnovy ze 4-pilířového modelu rakouských přírodních parků stanovilo sdružení Naturpark Norwald ve své koncepci přírodního parku řadu dílčích cílů pro nadcházející roky, kterých má být dosaženo krok za krokem v rámci v rámci několika projektů:

  • Turistická nabídka regionu se stane Modelem inovativního, ekologicky udržitelného a celoročního cestovního ruchu v přírodním parku.
  • Region přírodního parku je třeba vnímat jako turistický zážitkový prostor v oblasti přírodně orientovaného rekreačního cestovního ruchu a je třeba zavést, profesionálně uvádět na trh   a inzerovat odpovídající specializované produkty cestovního ruchu související s přírodním parkem.
  • Obnovuje se, modernizuje a rozšiřuje stará turistická a přírodou zprostředkující základní infrastruktura přírodního parku (síť stezek, tematické stezky, informační a informační tabule, pokyny pro návštěvníky atd.). Zejména se rozvíjí (krátkodobá) vyhlídková věž na Schwarzenbergu, jedné z hlavních hlavních atrakcí, a bude nalezeno (dlouhodobé) nástupnické řešení.